Meie teenused

Projektijuhtimine

Projektijuhtimise spetsialist/konsultant ei sõltu tarkvara spetsiifilisest kogemusest. Äritarkvara projekti puhul on vajalik leida inimene, kellel on olemas pikaajaline äritarkvara juurutuse ja projektijuhtimise kogemus, juurutusäri kogemus ja suure pildi mõistmine.

Kui projekt käib, on see oma igapäevatöös üsna ressursimahukas, tihti ei ole ettevõtte sees inimestel selleks aega ja siis on hea võtta väljast inimene, et projekt läbi viia. Sellega väldib olukorda, kus IT

juhil ei jää aega süveneda samaaegselt tavatöösse ja projekti jälgimisesse. Projektijuhi väljast võtmine annab parema teadmise protsessi läbiviimiseks, toimetamise järjepidevuse, mis viib efektiivsema tulemuseni, hoides projekti skoobis, ajaraamistikus ja eelarves. 

Ka võivad projektid teatud etappides olla emotsionaalselt pingelised ja sel juhul väljast tulnud projektijuht maandab pingeid paremini, kuna ei osale sisemistes konfliktides. Kindlasti peab projektijuhil olema avatus juhatusega vabalt rääkida. Edukuse eelduseks on volitus juhatuselt protsessi läbiviimiseks ja otsustusõigus selle eesmärgi saavutamiseks


Tarkvara juurutamine

Tarkvara juurutusprojekti käigus on võtmetähtsusega skoobi juhtimine ja sellega paralleelselt ka nõuete muutuste juhtimine. Viimane loob protsessi, kuidas juba projekti jooksul töötada ajas muutuvate ärinõuetega, mis eriti pikemate projektide puhul on tihtipeale möödapääsmatu. Peale projekti lõppemist ei tohi ettevõte tarkvaraga üksi jääda. Oluline on teha koostööd kas juurutuspartneriga või oma töötajate seast välja koolitada tarkvara funktsionaalsust ja arendust tundev tiim, et juurutatud lahendusse sujuvalt integreerida uusi ja muutuvaid ärinõudeid: teha vajalik analüüs, seadistus, testimine, koolitus, dokumentatsiooni uuendamine. 

Äritarkvara jätkusuutlikuna hoidmiseks nii jooksvaks hoolduseks kui arenduseks tuleb arvestada ka ettevõtte eelarves. Vahel kujutavad ärinõuete muudatused endast lausa omaette miniprojekte. 

Teise teemana on vajalik süveneda tarkvara tootja versiooni uuenduste poliitikasse. Siin on kindlasti erinevused nö on-prem ja pilvelahenduste puhul. Välja selgitada, kuidas kohandused uuenduse ajal käituvad ja ühtlasi teadvustada, et ka tarkvara uuendus võib tähendada väikesemamahulist eraldi projekti koos vastava ressursipaigutusega – sh vastutajad, testijad, jne.


Süsteemi analüüsi tööd

Hea tarkvara projekti vundament on hästi teostatud analüüs. Analüüsi võib käsitleda nii osana projektist kui eraldiseisva tööna. Ei ole soovitatav ühtegi juurutus projekti teha ilma eelneva analüüsi faasita. Analüüs ei olene tarkvarast, vajalik on ettevõtte äriliste protsesside mõistmise kogemus ning millele järgneb kuidas sobituda tarkvarasse. 

Rocksofti spetsiifika analüüsi läbiviimisel on pikaajalise ärikogemuse omamine erinevates majandussektorites. Metoodika olulise osana näeme AS-IS(praeguse seisukorra) protsessi mõistmist ja TO-BE(peagi saama) protsessi juures kliendi aktiivset kaasamist, kuulamist, nõustamist, kogemuspõhist soovitamist, et tuleviku protsessid saaksid efektiivsed ning regulatsioonidele vastavad ja finantsauditile sobivad. 

Juhul kui tellija soovib analüüsi ise teha, on väärtus AS-IS protsessi kaardistuses ja oma soovide kirjelduses. Projekti mõistes on see pigem analüüsi sisend, kust edasi liigub analüüs partnerile, kellel on kogemus tarkvara juurutuses, arenduses ning arhitektuurilise pildi haldamises. Oluline on tunda muudatuste protsessi sisuliselt, et osata nõustada riskikohtades, soovitada ajaraami, kuhu projektis eriliselt panustada, kaardistada protsessi osalised ja teha soovitusi projekti struktuuri osas.

Võtke meiega ühendust, et arutada, kuidas saaksime teie ettevõttega teie ärieesmärkide saavutamisel koostööd teha


Meie meeskonnal on üle 20 aasta kogemusi töötades igas suuruses B2B ja B2C ettevõtetega Eestis, Norras, Lätis, Leedus ja teistes Euroopa riikides ning USA-s.


© copyright 2023. All RIghts Reserved